Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Trong Blooger

Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
Ảnh Minh Họa

Các Điệu Kiện

1.Điều kiện xuất hiện ở trang chủ.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
2. Điều kiện xuất hiện ở bài viết.
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
3.Điệu kiện xuất hiện trang tỉnh. Trang
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
4. ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN Ở NỘI DUNG HIỂN THỊ CHO TRANG (PAGE) VÀ BÀI VIẾT (POST)
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
5.Điều kiện xuất hiện ở trang Index sẻ bao gồm Trang chủ Trang seach Label Trang Archive.
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
6.Điều kiện xuất hiện ở trang nhãn.
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
7.Điều kiện xuất hiện ở chỉ một trang nhãn nào đó.
<b:if cond='data:blog.url == "http://DOMAIN/search/label/Tennhan"'>
8.Điều kiện xuất hiện ở trang URL bất kì.
<b:if cond='data:blog.url == "ĐỊA CHỈ URL"'>
9.Điều kiện xuất hiện trang lổi 404 erro.
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
10.Điều kiện xuất hiện ở trang lưu trữ
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
11.Điều kiện xuất hiện ở trang Mobie.
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
12.Điều kiện xuất hiện ở trang bài viết đầu tiên.
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
13. Điều kiện chỉ hiện thị khi có BackLink.
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
14.Hiện thị nội dung cho các tất cả bài viết.
<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>
15.HIỂN THỊ NỘI DUNG TRÊN TRANG CÓ SỐ COMMENTS BẰNG MỘT GIÁ TRỊ NÀO ĐÓ (THAY NUMBER BẰNG MỘT SỐ)
<b:if cond='data:post.numComments == number'>
16.Hiện thị nội dung trong tất cả trang khi chức năng comment được bật.
<b:if cond='data:post.allowComments'>
17.THẺ ĐIỀU KIỆN IF VÀ ELSE
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> // Nội dung hiển thị ở Trang chủ <b:else/>  // Nội dung không hiển thị ở Trang chủ </b:if>
18.Hiện thi nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'></b:if>
Lưu ý: ! = Có ý nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra... == Có ý nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này... Trên đây là một số thẻ điều kiện cho bạn trong việc thiết kế, nếu thiếu thẻ nào bạn để lại dưới bình luận để mình cập nhật nhé!

3 nhận xét:

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung