Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Những Biện Pháp Bảo Mật Facebook Cho Bạn

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
Bảo Mật Tài Khoản Facebook Của Bạn ???
1. Login Alert - Notification
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra'- Chọn nhận thông báo trên FB
2. Login Alert - Email:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra'- Chọn nhận thông báo trên Mail
3. Login Approvals:
- Cái này mặc định hay sao ấy
4. Trusted Contacts:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản' - Chọn ra bạn mình quen
5. Status Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline set hết sang bạn bè, cái trên cùng để chỉ mình tôi
6. Friend Request Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=privacy chọn 'Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn?'- set bạn của bạn bè
7. Email Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=account - Liên hệ - để tất cả email thành 'Chỉ mình tôi'
8. Phone Number Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/profile.php - Giới thiệu - Thông tin cơ bản và liên hệ - Chọn 'chỉ mình tôi'' trong chỗ ĐTDĐ
9. Search Engines Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=privacy chỉnh 'Bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không?' thành ' Không '
10. Timeline Review:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline bật 'Xem lại các bài viết bạn bè gắn thẻ bạn trước khi chúng xuất hiện trên Dòng thời gian của bạn?'
11. Tag Review:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline bật 'Xem lại thẻ mọi người thêm vào bài viết của chính bạn trước khi thẻ xuất hiện trên Facebook?'
12. Phone Activation:
- Xác nhận SĐT trên tk FB
13. Follower Comment Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=followers chọn 'Bạn bè' trong 'Bình luận về bài viết công khai'
14. Interest-based ADS:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=ads chọn 'Không' toàn bộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung