:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Tạo Thanh có Thông Báo Đơn Giản Cho Blogspot

2 Bình luận 21:01
Nếu các bạn đang tìm 1 cái thông báo đơn giản cho blogspot thì hãy xem bên dưới:

Bạn chèn code bên dưới trên thẻ]]></b:skin>
#closeelement { position: fixed; z-index: 9999999; top: 0; left: 0; padding: 15px; background: #ff6c6c; color: #fff; width: 100%; max-width: 100%; font: 400 18px Roboto; text-align: center; transition: .5s; box-sizing: border-box; letter-spacing: -.5px; }
#closeelement a { background: rgba(0,0,0,.1); color: #fff; padding: 15px 25px; position: absolute; right: 0; top: 0; }
Chèn code bên dưới trước thẻ</head>
<script type='text/javascript'>
function closeelement(){
div = document.getElementById(&quot;closeelement&quot;);div.style.display=&quot;none&quot;;}
setTimeout(closeelement, 9999999);
</script>
Chèn code HTML vào sau thẻ <body>
<div id='closeelement'><a href='javascript:closeelement();'><i class='fa fa-times'/></a>Đây là demo, bấm vào button bên phải để tắt!<br/><b>bacsiwindows.com</b></div>

Tổng Kết

Với đoạn code bên trên bạn có thể tạo một nút Thông Báo Đơn Giản Có thế tắt Chúc các bạn thành công:
Nguồn: Bác Sĩ Windows

Bài viết liên quan:

BÌNH LUẬN (2)

Chèn Icon HD bình luận

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |