Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Tạo Thanh có Thông Báo Đơn Giản Cho Blogspot

Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
Nếu các bạn đang tìm 1 cái thông báo đơn giản cho blogspot thì hãy xem bên dưới:

Bạn chèn code bên dưới trên thẻ]]></b:skin>
#closeelement { position: fixed; z-index: 9999999; top: 0; left: 0; padding: 15px; background: #ff6c6c; color: #fff; width: 100%; max-width: 100%; font: 400 18px Roboto; text-align: center; transition: .5s; box-sizing: border-box; letter-spacing: -.5px; }
#closeelement a { background: rgba(0,0,0,.1); color: #fff; padding: 15px 25px; position: absolute; right: 0; top: 0; }
Chèn code bên dưới trước thẻ</head>
<script type='text/javascript'>
function closeelement(){
div = document.getElementById(&quot;closeelement&quot;);div.style.display=&quot;none&quot;;}
setTimeout(closeelement, 9999999);
</script>
Chèn code HTML vào sau thẻ <body>
<div id='closeelement'><a href='javascript:closeelement();'><i class='fa fa-times'/></a>Đây là demo, bấm vào button bên phải để tắt!<br/><b>bacsiwindows.com</b></div>

Tổng Kết

Với đoạn code bên trên bạn có thể tạo một nút Thông Báo Đơn Giản Có thế tắt Chúc các bạn thành công:
Nguồn: Bác Sĩ Windows

2 nhận xét:

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung