:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

TẠO BUTTON DEMO VÀ DOWNLOAD DÀNH CHO BLOGSPOT

3 Bình luận 16:16

Bước 1. Đăng nhập Blogger ➔ Mẫu ➔ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Bạn chèn đoạn CSS bên dưới lên trên thẻ]]></b:skin>
.btn{list-style:none;text-align:center;margin:10px!important;padding:10px!important;font-size:14px;clear:both;display:inline-block;text-decoration:none!important;color:#FFF!important}
.btn ul {margin:0;padding:0}
.btn li{display:inline;margin:5px;padding:0;list-style:none;}
.demo,.download{padding:12px 15px!important;color:#fff!important;font-weight:700;font-size:14px;font-family:Open Sans,sans-serif;text-align:center;text-transform:uppercase;border-radius:3px;opacity:.95;border:0;letter-spacing:2px;transition:all .2s ease-out}
.demo {background-color:#3498DB;}
.download {background-color:#1ABC84;}
.demo:hover {background-color:#60B8F4;color:#fff;border-bottom:2px solid #3498DB; opacity:1;}
.download:hover {background-color:#49DDAA;color:#fff;border-bottom:2px solid #1ABC84;opacity:1;}
.demo:before {content:&#39;\f135&#39;;display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;}
.download:before {content:&#39;\f019&#39;;display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;}
Lưu mẫu:
Cánh sử dụng như sau:
Khi đăng bài viết, bạn chọn bên HTML và dán đoạn code bên dưới lên và sữa link Demo Download thành của bạn:.

<div style="text-align: center;">
<ul class="btn">
<li><a class="demo" href="http://bacsiwindows.com/demo" target="_blank">DEMO</a></li>
<li><a class="download" href=" http://bacsiwindows.com/download" target="_blank">DOWNLOAD</a></li>
</ul>
</div>

Bài viết liên quan:

BÌNH LUẬN (3)

Chèn Icon HD bình luận

Copyright © 2017-2018 By Trọng Trung-Thủ Thuật
About:Nguyễn Trọng Trung