:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu
Home Calendar

One

Two

Three

Four

Five

Share tut FAQ khủng mạo danh FAQ Thập Cẩm

0 Bình luận 10:43
FAQ Khủng> có thể ra MD CÓ THỂ RA FAQ THẬP CẨM

đầu tiên cầm 5 đến 6 clone để avatar victim! rồi mỗi clone fake các ip sau:

US, UK, Hàn, Thái, Đức ! mỗi clone fake các ip đó báo md tôi + khác + đóng tài khoản

sau đó fake US vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ( điền những thông tin cần) sau đó 2p sau nó gửi về mail về fake US rep lại là

URL: (victim)
full name:
date of birth:
Hi, It's a fake, an offender goes against the law and standards, please consider and closed safely
sau đó ra qua UK vào link sau: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 (It is a personal page disgusting lack of culture, maintain the pornography, there are irresponsible actions hurt others)
sau đó cầm 5 clone đó fang 13 14t
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 (9 nam)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (10 nam)

Hi, there is a Facebook group committed errors when to account security pass to get active, users are too young to community towards Facebook, please close all the people to the community is no longer threats like phishing    (13t)

This is a violation of the child, which is a child of 14 years or less is trying to overcome something to get to the community, will be a danger to those around them   (14t)

Xong vào link: ( vẫn giữ IP US nhé ):
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victimn
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:

http://laodong.com.vn/phap-luat/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin-343001.bld
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused. facebook group requests please remove this account.FAQ sex dồn dame chất 2015 by Phạm Đình Thắng Biểu tượng cảm xúc heart

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |