Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Unlock Mạo Danh

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trunghttps://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339

Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: linhdz222@gmail.com
Full name: Linh Dz Nh?T Làng Facebook
Birthday: 4-10-1996
My ID in passport: 20162151
URL : facebook.com/WallLinhDoll
I think there is one mistake in the lock

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung