:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

TUT RIP CHỨNG TỬ FACEBOOK

0 Bình luận 08:09


TUT RIP CHỨNG TỬ FACEBOOK

Tut cực chuẩn : fake 1 giấy chứng tử 03-09-2015


~ vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

ô 1 : tên victim nên add bạn

ô 2: chọn ngày chết giống trong giấy chứng là 03-09-2015

ô 3: nhập link : Click Here

~ Fake ip us vs ngôn ngữ us

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

ô 1 : email mình

ô 2: link victim nhé

ô 3 : nhập tên của victim

ô 4 :nhập ngày sinh của người qua đời ( hoặc là năm 1951, ngày tháng tự chọn )

ô 5: nhập ngày qua đời lần lượt là 2015-9-3

ô cuối : Click Here
...

up giấy chứng tử lên

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

ô 1 : tên ních fb mình

ô 2: tên tk victim

ô 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất

ô 4 : link victim nhé

Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái) - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)

ô 5: 03-09-2015

ô cuối điền : Hello Facebook team , who use this account consternation died on September 3, 2015 , we feel that some people have written on the timeline of this account for what should not be , we think the team Facebook please delete this account again to everyone can remember about it .

Người tạo tài khoản này đã qua đời , xin đôị Facebook tưởng nhớ tài khoản để mọi người được biết.

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |