Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

TUT RIP CHỨNG TỬ FACEBOOK

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung


TUT RIP CHỨNG TỬ FACEBOOK

Tut cực chuẩn : fake 1 giấy chứng tử 03-09-2015


~ vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

ô 1 : tên victim nên add bạn

ô 2: chọn ngày chết giống trong giấy chứng là 03-09-2015

ô 3: nhập link : Click Here

~ Fake ip us vs ngôn ngữ us

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

ô 1 : email mình

ô 2: link victim nhé

ô 3 : nhập tên của victim

ô 4 :nhập ngày sinh của người qua đời ( hoặc là năm 1951, ngày tháng tự chọn )

ô 5: nhập ngày qua đời lần lượt là 2015-9-3

ô cuối : Click Here
...

up giấy chứng tử lên

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

ô 1 : tên ních fb mình

ô 2: tên tk victim

ô 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất

ô 4 : link victim nhé

Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái) - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)

ô 5: 03-09-2015

ô cuối điền : Hello Facebook team , who use this account consternation died on September 3, 2015 , we feel that some people have written on the timeline of this account for what should not be , we think the team Facebook please delete this account again to everyone can remember about it .

Người tạo tài khoản này đã qua đời , xin đôị Facebook tưởng nhớ tài khoản để mọi người được biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung