:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

TUT Report FAQ Mạo Danh Bằng Clone Link 808

0 Bình luận 07:48

Tut Report FAQ Mạo Danh Bằng Clone Link 808 ( Xuyên Very )

Hơi tốn clone tý nhé 🙂
  1. Tạo 3 cái Clone
  2. Fake IP bằng Hola qua các nước sau, đổi cả ngôn ngữ nhe

Clone 1 : Fake qua Hoa Kỳ
Clone 2 : Fake qua Hin-di
Clone 3 : Fake qua Hàn Quốc

Vào Wall Victim báo cáo
Clone 1 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh khỏa thân khiêu dâm
Clone 2 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Gợi dục

Clone 3 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Khác
Vẫn giữ ngôn ngữ như thế nhé
Để vào link này https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Bước 5 :
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victimn
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
Chọn : có
Rồi lên Google kiếm 1 bài viết về hấp diêm rồi vứt link vào
– Bước 6 : Thần chú
  • Mỹ:
I’m having a criminal pedophile! Facebook team Please please help me with this person probably was aimed at me to make the map palsy behavior, because people are being hunted I am afraid he will harm my honor and my family! Mong team Facebook user account, please lock this, ~ Thank team Facebook . 
  • Hin-di:
मैं एक आपराधिक pedophile आ रहा है! फेसबुक टीम कृपया कृपया, इस व्यक्ति को शायद मुझे उद्देश्य से किया गया नक्शा पक्षाघात व्यवहार बनाने के साथ मेरी मदद करो, क्योंकि लोगों को शिकार किया जा रहा है मुझे डर है कि वह मेरे और मेरे परिवार के सम्मान को नुकसान होगा हूँ! मोंग टीम फेसबुक उपयोगकर्ता खाते, यह ताला कृपया, ~ धन्यवाद टीम फेसबुक . 
  • Hàn:
나는 범죄 소아 성애 병자가 있어요! 사람들은 나는 그가 나의 명예와 내 가족을 해칠 두려워 사냥되기 때문에 페이스 북 팀은, 아마지도 마비 동작을 만들기 위해 나를 목표로 한이 사람과 저를 도와주세요 제발! 몽 팀 페이스 북 사용자 계정,이 고정하세요 ~ 팀 페이스 북 감사 .

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Copyright © 2017-2018 By Trọng Trung-Thủ Thuật
About:Nguyễn Trọng Trung