Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Tut Facebook Không Tên

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung


Tut Facebook không tên by Trung
- B1: fake 1 cái cmnd chuẩn chưa fix đúng info với ạc
- B2: vào link rename 333   https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Kí tự : ( ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏)
D1 : coppy cái kí tự bỏ ngoặc đi, dán full vào dòng 1 cho đến khi nào ko dán đc nữa
Ví dụ tên thiện gồm 5 chữ dán kí tự xong xóa 5 cái rồi điền thiện vào
D2: bỏ
D3: làm như dòng 1
Chọn đổi tên hợp pháp
Rồi  gửi lên facebook
Gửi = ip Trung Quốc ạc nhanh về hơn.

Còn 2 acc không tên 1 acc giá 50k ai mua ib fanpage

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung