Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Share Tut Report Tội Phạm New 2017

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
Bước 1 : https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Bước 2 : Ô đầu ghi tên Facebook mình vào (Ví dụ: Tô Bửu Phát ...)

Bước 3 : Điền địa chỉ email cở quan hành pháp ( kím đại trên mạng cái nào nổi ) vd

botuphap@moj.gov.vn

Bước 4 : Ô 2, ghi là. Công an quốc tế hay cái gì đó (nổi tiếng 1 tí)

Bước 5 : Ô 3, ghi link Facebook nó vào (Ví dụ : fb.com/ABC)

Bước 6 : Ô 4, ghi tên Facebook nó vào

Bước 7 : Ô 5, lý do của nó là (Trộm cắp tài sản)

Bước 8 : Ô 6, ghi là lí do gì đó, ví dụ vào đêm 12h y có ăn cắp 1 cái laptop gì đó …

Bước 9 : điền đại ngày tháng năm nào lâu lâu tí

Bước 9 : Ghi link Facebook mình vào !


Share Tut Report Tội Phạm New 2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung