Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Share Tut report Dame 808 chuẩn 100%

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung

Tut Dame 808 ( Faq Md )

Share Tut report Dame 808 chuẩn 100%

B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake
B2: fake Ip saint lucia + đổi nn Uk
B3 : Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
(Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI (KHÔNG) đẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh )
+ : Tên acc fake
+ : Điền email acc fake
+ : Tên VIctim
+ : điền id victim vd : 100013970076525@facebook.com
+ : Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php?
+ : Up cmnd ở Bước 1 lên
B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile:
Team Facebook account review and delete.
Thank you.
Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần =)) nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi
Sau đó chúng ta vào wall nó bấm vào .... baocáo nó dang giả mạo tôi gữi fb xong vào ... 1 lần nữa bấm đây là tài khoản giả mạo gữi fb hóng dieTut Unlock FAQ Md Rep lẹ thả nick (Lưu ý phãi có acc log 767 )

Vào Fake ip ở hola chọn ip đặc cảnh chính khu hồng kông ... Ngôn Ngữ Trung Quốc luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này
https://zh-cn.facebook.com/help/contact/319547548123767
Sau đó chờ 2-3 nó sẽ rep lại 1 cái thì bạn rep lại là Thả fb tao nào đính kèm cmnd trùng vs facebook nhé <3
Tut Dame 051 (FAQ 13t )

Tut dame FAQ 13t

fake CMND trùng info victym riêng năm sinh để 2006
đăng nhập 1 acc FB fake ngô NGỮ UK
xong đăng xuất ra fake ip UK
vào link: https://en-gb.facebook.com/help/contact/174263416008051
điền form
ô 1 email acc mình
ô 2 tên FB nó
Ô3 link fb nó
Ô4 mail nick fb nó ( ko có check ID rồi @fb .com
oo5 thần chú : ( I can assure you that this is all your Facebook account 1 children under 13 years old are using. I think Facebook should delete individual pages, as account holders not old enough to use Facebook.
The full name of the child: tên victym
The child's real birthday: ngày tháng năm sinh victym fake trong CMND
Please review your account and remove children.
Thank you to the Facebook team.)
ô 6 : CMND nãy mói fake nó
ra case lưu lại link case xong đợi 5-1p sau F5 có 1 thư FB trả về bắt mình báo cáo = link 097 thì nhấp vào báo cáo thần chú luc nãy luôn
xong quay lại case nãy mới lưu link rep thần chú lúc nãy luôn + CMND nãy fake luôn
tắt all hóng die

3 nhận xét:

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung