:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu
Home Calendar Book Mark Upload Settings

One

Two

Three

Four

Five

Share report FAG 2017

0 Bình luận 12:35

- Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo. 


Vào Link 13T: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Thần chú:

Welcome to Facebook. I report, I am sure this timeline was using fake identity card but is used photoshop realistic. It is not enough 9-year- old to join Facebook. It has used the wrong date of birth, it was born in 2008. Please take a check the identity of the account again. So it may not be old enough. And it decent harassing friends on the social network Facebook Facebook Thank you.


Tiếp theo lấy 1 nick khác. online Thường xuyên vào link 14t :


https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Thần chú:

 Hello Team Facebook, this person have done wrong year of birth in order to register a Facebook account, this person is a child under 14 years old is not old enough to use Facebook, Team Facebook requirements remove account as Facebook terms set out, Thank you Facebook group.

------ Dòng 1 điền link nó
 ------Dòng 2 điền tên
 ----- Dòng ba chọn 10 năm
------Dòng 4 điền thần chú trên
Share report FAG 2017

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |