:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Share 40 Phôi CMND và tut Unlock Facebook 2017

0 Bình luận 07:34

Một số bạn không vào được tài khoản Facebook của mình do bị RIP, Report bằng nhiều hình thức khác nhau. Để có thể khôi phục lại tài khoản Facebook bạn cần có Link liên hệ với hổ trợ Facebook và một CMND để gửi xác nhận thông tin.
Một số bạn gặp khó khăn trong việc Fake Info xác thực tài khoản, hôm nay mình sẽ share cho các bạn 1 số Link liên hệ để Unlock Facebook và Phôi CMND

Tổng hợp Link SupportHãy cho chúng tôi biết về tài khoản của bạn bị FAQ MD mới https://www.facebook.com/help/contact/1447023908901738

Report a Login Issue https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Verify ID https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa – Yêu cầu giấy tờ tùy thân (FAQ Tên Giả) #unl FAQ MD https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa (FAQ)

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Disabled – Ineligible (FAQ)(Báo cáo vấn đề đăng nhập)

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Xác minh tên của bạn (Tên Giả)

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767


Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926


https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 (Tên giả 13t)


https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 (Đổi ngày sinh)


https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593 ( Tên Giả )


https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 ( TestMới )


https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333( Đổi Tên )


Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098


Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855


Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524


THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709


Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855


Yêu cầu thay đổi ngày sinh

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195


Phản hồi của bạn về trang (Page)

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147


Mẫu báo cáo bản quyền hhttps://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547


Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831


Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146


Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650


Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796


Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077


Hợp nhất các trang trùng lặp

https://www.facebook.com/pages/merge/


Phôi CMND

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |