Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook

Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung
http://fbcoverdemo.blogspot.com/2016/10/demo-code-hop-chatbox-ho-tro-online-cho.html
Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage faceboo

<!-- $CHAT -->
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"/>
<script language='javascript'>
    var f_chat_vs = "Version 2.3";
    var f_chat_domain =  "http:\/\/startuanit.net";  
    var f_chat_name = "Hỗ trợ trực tuyến";
    var f_chat_star_1 = "Chào bạn!";
    var f_chat_star_2 = "Bạn cần hỗ trợ gì ?";
    var f_chat_star_3 = "<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>";
    var f_chat_star_4 = "Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.";
    var f_chat_fanpage = "Admin.StarTuan"; /* Đây là địa chỉ Fanpage*/
    var f_chat_background_title = "#1092da"; /* Lấy mã màu tại đây http://megapixelated.com/tags/ref_colorpicker.asp */
    var f_chat_color_title = "#fff";
    var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */
    var f_chat_vitri_manhinh = "right:10px;"; /* Right: 10px; hoặc left: 10px; hoặc căn giữa left:45% */  
</script>
<!-- $Chat Javascript (không được xóa) -->
<script src='https://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/chatbox-v2.3.js'/>
<!-- $Chat HTML (không được xóa) -->
<div id='fb-root'></div>
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i> Chat</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i><label id='f_chat_name'></label><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write("<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/"+f_chat_fanpage+"' data-show-facepile='false' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'></div>");</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'></div><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'></div><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_4'></p></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'></div></div></div>
<!-- #CHAT -->
Copy toàn bộ code trên
Vào chỉnh sửa mẫu chèn toàn bộ code trên thẻ </body>
Thay Admin.StarTuan thành địa chỉ fanpage của bạn ( địa chỉ fanpage mình là https://www.facebook.com/Admin.StarTuan )
Bạn có thể thay các dòng bôi màu xanh trên theo nội dung bạn muốn
Lưu mẫu và xem kết quả

Các bạn có thể tải file javascript tại đây sau đó upload lên host riêng.
Đoạn Bôi xanh ở trên là code jquery còn Màu cam là code font awesome nếu blog bạn đã chèn rồi thì xóa cũng đc nhé.


Nguồn:startuanit.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung