Chúc Mừng Năm Mới 2018

Xem hướng dẫn

Liên Hệ Quảng Cáo

Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng!

Nhãn ấy mà :
Cái thằng tác giả : Nguyễn Trọng Trung

Các chức năng

Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends)
Code F12 Facebook
Link Code Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thiết kế bởi: Nguyễn Trọng Trung