Bảo Mật Tài Khoản Facebook Của Bạn ???
1. Login Alert - Notification
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra'- Chọn nhận thông báo trên FB
2. Login Alert - Email:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra'- Chọn nhận thông báo trên Mail
3. Login Approvals:
- Cái này mặc định hay sao ấy
4. Trusted Contacts:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=security chọn 'Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản' - Chọn ra bạn mình quen
5. Status Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline set hết sang bạn bè, cái trên cùng để chỉ mình tôi
6. Friend Request Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=privacy chọn 'Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn?'- set bạn của bạn bè
7. Email Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=account - Liên hệ - để tất cả email thành 'Chỉ mình tôi'
8. Phone Number Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/profile.php - Giới thiệu - Thông tin cơ bản và liên hệ - Chọn 'chỉ mình tôi'' trong chỗ ĐTDĐ
9. Search Engines Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=privacy chỉnh 'Bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không?' thành ' Không '
10. Timeline Review:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline bật 'Xem lại các bài viết bạn bè gắn thẻ bạn trước khi chúng xuất hiện trên Dòng thời gian của bạn?'
11. Tag Review:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=timeline bật 'Xem lại thẻ mọi người thêm vào bài viết của chính bạn trước khi thẻ xuất hiện trên Facebook?'
12. Phone Activation:
- Xác nhận SĐT trên tk FB
13. Follower Comment Privacy:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=followers chọn 'Bạn bè' trong 'Bình luận về bài viết công khai'
14. Interest-based ADS:
- Vào https://www.facebook.com/settings?tab=ads chọn 'Không' toàn bộ

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé